VIDEOKEMP 2009

jednodenní přehlídka současného videoartu
one-day festival of contemporary Video Art

v sobotu 22.8.2009 od 12 hod do 22 hod, oficiální zahájení v 16.00 hod,
v parku Letná, vedle restaurace Na Baště

Saturday August 22 2009, 12-10pm, official opening at 4pm
Park Letná, near the pub Na Baste

Conrad Amstrong, Vasil Artamonov – P.Krátký – Tomáš Uhnák, Daniela Baráčková, Jan Brož, Marek Bureš, Kerry Downey, Pavla Gajdošíková, Ester Geislerová-Kadlecová, Isabela Grosseová, Diana Heise, David Hřivňacký, Matyáš Chochola, Andrea Chreňová – Monika Haima Kováčová, Mario Chromý, Gabriela Jurkovičová, Martin Kohout, Markéta Kubačáková, Radim Labuda, Raphael Lyon, Tamara Moyzes, Michal Panoch, Míra Podorský, Emilie Segnarbieux, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Ivan Svoboda, Viktor Takáč, Hynek Vacek, Gabriela Vainsencher, Ben Worley

kurátoři / curators: Viktor Čech, Eva Eva Riebova

Videokemp je jednodenní přehlídkou současného videoartu (tedy formy
současného výtvarného umění používající video jako médium), která se letos bude konat již pátým rokem. Základní ideou Videokempu je prezentace videoartové tvorby netradičním způsobem v podobě stanového městečka – kempu, ve kterém jednotliví účastníci sami zakempují se svým stanem a prezentují v něm svou tvorbu. Letos se na videokempu objeví také kurátorské stany ve kterých bude prezentována tvorba zahraničních umělců konkrétně z New Yorku. Videokemp se zaměřuje především na tvorbu mladých českých umělců, mnohdy ještě studentů uměleckých škol a staví je do širšího kontextu současné umělecké scény.

Videokemp se tradičně koná v období prázdnin a nabízí letní alternativu klasickým
galerijním prostorám. Videokemp je otevřený všem návštěvníkům i kolemjdoucím, kteří zde můžou nejen v příjemném prostředí shlédnout široký průřez současnou videoartovou tvorbou, ale i setkat se s jejími autory a nabízí se zde příležitost k pootevření jinak značně izolované současné výtvarné scény vůči každému kdo projeví zájem.

Videokemp is a one-day festival of contemporary video art in Prague. The basic idea of Videokemp is to present video art in a non-traditional way as an alternative to the classical gallery space. Every year during the summer holiday a small camp appears in one of Prague´s numerous parks. Selected artists build their tents themselves and present their art in it. The presence of artists themselves creates space for dialogue between them and the audience, which is an important part of the whole festival. Also “curatorial tents” are built where different curators present videos by artists from abroad, this year artists from New York will be included.

Videokemp is mainly focused on young Czech artists (including students of Art
schools) and contrasts them with the broader contemporary video art scene.
As videokemp takes place in a public space, it appeals to frequent gallery visitors as
well as random passersby. Visitors not only can observe the wide range of contemporary video art in a pleasant environment but they can also meet artists themselves and thus enter a rather exclusive contemporary art scene.

Advertisements