VIDEOKEMP 2011

Základní ideou Videokempu je prezentace současné videoartové tvorby netradičním způsobem v podobě stanového městečka, ve kterém jednotliví účastníci sami zakempují se svým stanem a prezentují v něm svou tvorbu. Letošní brněnský ročník přehlídky doplní stany s kurátorským výběrem z ostravské, ústecké a zahraniční scény (Taiwan, Francie, Austrálie) a performance některých zastoupených umělců.

Videokemp is a one-day festival of contemporary video art. The basic idea of Videokemp is to present video art in a non-traditional way as an alternative to the classical gallery space. Selected artists build their tents themselves and present their art in it. Also “curatorial tents” are built where different curators present videos by artists from different Czech cities (Ostrava, Brno, Ústí n.L.) and abroad (Taiwan, France, Australia)

Plakát Videokempu – The Rodina – ZDE

Advertisements